​QUAN HỆ  VIỆT NAM – IRAN:

Ta và Iran lập quan hệ ngoại giao ngày 4/8/1973.

Năm 1991, Iran mở Sứ quán tại Hà nội. Năm 1997, ta mở Sứ quán tại Teheran .

Quan hệ Iran - Việt Nam phát triển tốt đẹp. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn. Về phía ta, có các đoàn:  Bộ trưởng Ngoại giao thăm  Iran (5/93), Chủ tịch Lê Đức Anh  thăm Iran (5/1994),  Chủ tịch Quốc hội Nông Đức Mạnh (7/1999), Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (6/2000), Chủ tịch nước Trần Đức Lương ( 10/2002), Thứ trưởng Quốc phòng Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu thăm Iran  (3/2004), Bộ trưởng Nông nghiệp Cao Đức Phát thăm và dự kỳ họp UBLCP lần V (12/2007)…. Về phía I ran, có các đoàn: Bộ trưởng Ngoại giao Iran (3/1995), Tổng thống Iran A.H. Rafsanjani (10/1995), Phó tổng thống thứ nhất Iran Hassan (6/1997), Chủ tịch Quốc hội Iran Akbar Nateq (12/1998), Bộ trưởng Thương mại thăm và dự kỳ họp UBLCP lần IV (01/2005), Thứ trưởng Quốc phòng I-ran (6/2005), Thứ trưởng Ngoại giao (12/2007), Bộ trưởng Nông nghiệp thăm Việt Nam (1/2008).

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​